Carbon Footprint Foundation
Carbon Footprint Foundation
Organizatorem wydarzenia jest Carbon Footprint Foundation

Jesteśmy krakowską fundacją zajmującą się budowaniem świadomości ekologicznej społeczeństwa. Swoją misję realizujemy poprzez projekty edukacyjne oraz szczyt klimatyczny Carbon Footprint Summit. Dzielimy się merytorycznymi treściami, współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi i ekspertami z różnych dziedzin. Wspieramy biznes w zielonej transformacji, bo uważamy, że to szczególnie ważny sektor, który może wprowadzić realne zmiany.

Dlaczego
Dlaczego robimy Summit?

Carbon Footprint Summit powstał z potrzeby przestrzeni do swobodnej i merytorycznej dyskusji pomiędzy naukowcami i aktywistami a światem biznesu. Popularyzacja wiedzy i faktów na temat zmian klimatycznych – również wśród przedsiębiorców – jest kluczowa dla wprowadzenia zmian w naszym społeczeństwie. W końcu to firmy są siłą napędową wzrostu gospodarczego i budowania dobrobytu. Naszym celem jest wypracowanie modelu zrównoważonej gospodarki, którą tworzy odpowiedzialny biznes i świadomi konsumenci.

Średnia temperatura Ziemi od czasu rewolucji przemysłowej wzrosła o ponad 1.2°C. Mamy coraz mniej czasu na podjęcie zdecydowanych działań. Niezaprzeczalnie, tak gwałtowny wzrost temperatury jest spowodowany działalnością człowieka. Przekroczyliśmy epokę holocenu, w której w ekosystemie panowała równowaga sprzyjająca rozwijającemu się życiu. Jesteśmy coraz bliżej przekroczenia kolejnego progu. Podniesienie temperatury globu o 2 stopnie Celsjusza (względem czasów przedindustrialnych) może nastąpić w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat, a katastrofalne skutki tej zmiany dotkną nas wszystkich.

Według raportów IPCC (Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu) antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych są jednoznaczną przyczyną obecnej sytuacji, a jedynym sposobem na uniknięcie katastrofalnych skutków jest drastyczne zmniejszenie ilości dwutlenku węgla, który uwalniamy do atmosfery. To moment, w którym cały świat stoi przed jednym z największych wyzwań w historii ludzkości.

Dlaczego robimy Summit?
Carbon Footprint Foundation
Carbon Footprint Foundation
Ekologia się opłaca. Każdemu i wszystkim.
Transparentne działania

Transparentne działania

Nawiązanie współpracy z daną firmą zawsze poprzedza proces zwany “zielonym audytem”, dzięki któremy mamy pewność, że dana firma podejmuje odpowiedzialne działania na rzecz ochrony środowiska i klimatu.
Bez greenwashingu

Bez greenwashingu

Nie akceptujemy eko-ściemy. Chcemy tworzyć rzeczywistość, w której ludzie są jawnie i szczerze angażują się ekologiczne inicjatywy.
Tylko odpowiedzialne firmy

Tylko odpowiedzialne firmy

Carbon Footprint Foundation powstało, aby wspierać firmy, które są gotowe wziąć na siebie odpowiedzialność za postępujące zmiany klimatu i podjąć realne działania na rzecz ich zatrzymania.
#CFF to ludzie
#CFF to ludzie

W fundacji działamy od 2019 roku, a jej powołanie to nasza odpowiedź na wyzwania ekologiczne i klimatyczne, z którymi musi zmierzyć się współczesny świat. Wiemy, że przyszłość jest w naszych rękach, dlatego za najważniejszy cel stawiamy przed sobą tworzenie wspólnoty ludzi działających rozważnie.

Nasz dynamiczny rozwój to w dużej mierze zasługa zaangażowania i energii wspaniałych osób, które stawiają odważne, acz zrównoważone kroki w stronę lepszej przyszłości – jako wolontariusze oraz pracownicy, ale przede wszystkim jako ludzie świadomi potrzebnych zmian.

W zaledwie kilka miesięcy zbudowaliśmy silną i wspierającą się grupę – od licealistów i studentów, przez osoby aktywne zawodowo, a nawet rodziców – którą łączy potrzeba wywierania realnego wpływu na świat. Mamy różne motywacje i poglądy, ale cel przyświeca nam jeden – neutralność klimatyczna i zrównoważony rozwój.

zespół cff
pl_PLPolish