Karol Kutek

Krzysztof Kutek

Specjalizacja:
gospodarka wodna
Firma:
Arcadis Polska
Obszar:
TECH

Tytuł prezentacji

[Dzień 2]
12:50 - 13:05

Water City Index ranking efektywności wykorzystania zasobów wody w polskich miastach

Opis prelegenta

Krzysztof Kutek – Dyrektor Pionu Wody w Arcadis Polska. Absolwent Politechniki Krakowskiej – budownictwo w specjalności budownictwo wodne. Od początku swojej działalności zawodowej związany z gospodarką wodną. Brał udział w wielu projektach z zakresu gospodarki wodnej takich jak m.in.: Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, Koncepcje ochrony przeciwpowodziowej dla zlewni i miast. Członek zespołu w projekcie Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Współtwórca metodyki i raportów Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych 2018 oraz Water City INDEX 2019 i 2020.

icon tech
pl_PLPolish